Καλως ήρθατε στο EFTAX .

EFTAX , ο Οικονομικός σας Σύμβουλος.

To EFTAX  είναι ένα λογιστικό γραφείο που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των φυσικών προσώπων στο τρέχον απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων και την σημασία της συνεχούς, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης δημιουργήσαμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Η λογιστική για εμάς δεν εξυπηρετεί μόνο τις υποχρεώσεις προς τους κρατικούς φορείς αλλά και τον εσωτερικό έλεγχο & πληροφόρηση της επιχείρησης για την λήψη των ορθών αποφάσεων από την διοίκηση. Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον βασικό σας συνεργάτη υποστήριξης μειώνοντας τις διοικητικές
και φορολογικές σας δαπάνες μέσω της πλήρους εκμετάλλευσης του νομικού πλαισίου. 
 

Εσείς επιχειρείτε, τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η ομάδα του EFTAX.
 

Ένα σύνθετο νομικό - φορολογικό πλαίσιο ακόμα και για τα φυσικά πρόσωπα: συνεχείς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην φορολόγηση εισοδήματος, κεφαλαίου, ακινήτων, ενοικίου, συνεχείς τροποποιήσεις στις προϋποθέσεις επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών. Οι υψηλές απαιτήσεις σε γνώση και ενημέρωση καθιστούν αναγκαίες τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ακόμα και για τα φυσικά πρόσωπα. Το EFTAX σας προσφέρει επαγγελματική γνώση και υποστήριξη σε  ατομικό επίπεδο για την πλήρη αξιοποίηση του νομικού πλαισίου προς όφελος σας.